Đây là công cụ để làm việc kiếm tiền của tôi. Bạn có thể tham khảo và xem link đặt mua mình đính kèm nhé.

Macbook là máy tính mình lựa chọn để làm việc vì nó giúp mình đạt hiểu quả cao và đặc biệt là tính linh động của nó.

thu nhập freelance writer