Mình là Hạnh Nguyễn,
là tác giả sách, người hướng dẫn viết, đồng thời là cây viết chuyên nghiệp với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing.

hanh-avatar

“Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công ngoài sự nỗ lực không ngừng và sự kiên trì
theo đuổi đến cùng điều mình muốn đạt được trong cuộc sống này”

hanh-nguyen-signature

Khóa Học

Dành cho bạn

Báo Chí

Viết về Hạnh

Đọc Bài Mới

vừa viết nhé

Sách Hay

Bạn đọc nhé

Rạng danh tài trí Việt năm châu - Tác giả
Hướng dẫn thiết lập Farmstay - Biên tập, hỗ trợ xuất bản
Huy động sức mạnh đám đông - Dịch giả