30 NGÀY THỰC HÀNH VIẾT CHỮA LÀNH

khoá học viết chữa lành

Thử thách viết chữa lành dành cho bạn:

  • Đã từng bị tổn thương trong quá khứ và vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hiện tại
  • Đã có những nỗi đau do chính mình hoặc người khác tạo nên
  • Đã có những ân hận cần được tha thứ
  • Đã có những nỗi lòng cần được chia sẻ
  • Đã có những nỗi sợ cần được sẻ chia
  • Đã có những yêu thương cần được giãi bày
  • Đã có những dũng cảm cần được gọi tên

Vài lời nhắn nhủ yêu thương

1
Gửi đến bạn, người đã dũng cảm tham gia chương trình này

TUẦN 1 - “Family Healing - Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn”.

1
NGÀY 1
2
NGÀY 2
3
NGÀY 3
4
NGÀY 4
5
NGÀY 5
6
NGÀY 6
7
NGÀY 7

TUẦN 2 - “Relationship Healing - Hàn gắn mối quan hệ với những người xung quanh”

1
NGÀY 8
2
NGÀY 9
3
NGÀY 10
4
NGÀY 11
5
NGÀY 12
6
NGÀY 13
7
NGÀY 14

Morning Pages

1
NGÀY 15
2
NGÀY 16
3
NGÀY 17
4
NGÀY 18
5
NGÀY 19
6
NGÀY 20
7
NGÀY 21

“Thực hành biết ơn”

1
NGÀY 22
2
NGÀY 23
3
NGÀY 24
4
NGÀY 25
5
NGÀY 26
6
NGÀY 27
7
NGÀY 28
8
NGÀY 29
9
NGÀY 30
Đăng Ký Học
Đã Học: 24 học viên
Bài Học: 31