30 NGÀY THỰC HÀNH VIẾT CHỮA LÀNH

Instructor
Hanh Nguyen
4.049 students enrolled
0
0 reviews
  • Giới Thiệu
  • Nội Dung
banner web 3

Thử thách viết chữa lành dành cho bạn:

  • Đã từng bị tổn thương trong quá khứ và vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hiện tại
  • Đã có những nỗi đau do chính mình hoặc người khác tạo nên
  • Đã có những ân hận cần được tha thứ
  • Đã có những nỗi lòng cần được chia sẻ
  • Đã có những nỗi sợ cần được sẻ chia
  • Đã có những yêu thương cần được giãi bày
  • Đã có những dũng cảm cần được gọi tên