Hướng Dẫn Viết sách Từ A đến Z – 8 Bước + 8 Tuần hoàn thiện tác phẩm đầu tay

khoá học viết sách

Khoá học này dành cho ai?

  • Những người mới bắt đầu viết sách và muốn tìm hiểu về quá trình viết sách và cách tạo nên bản thảo chất lượng.
  • Các tác giả tự xuất bản muốn cải thiện kỹ năng viết và tìm hiểu về quá trình xuất bản.
  • Những người yêu thích viết lách, muốn khám phá quá trình viết sách.
  • Mong muốn để lại “di sản” cho đời bằng một tác phẩm đầu tay tự viết nên.
  • Mong muốn tự xuất bản hoặc bán bản quyền tác phẩm cho Nhà xuất bản.

Mục tiêu sau khi hoàn thành khoá học:

  • Hiểu rõ quá trình viết sách từ ý tưởng đến bản thảo hoàn chỉnh.
  • Biết cách tạo ra bản thảo chất lượng cao và sáng tạo hơn.
  • Có sự tự tin và kiên nhẫn để hoàn thành quá trình viết sách và cải thiện kỹ năng của mình theo thời gian.
  • Có người đồng hành trong suốt quá trình viết sách, góp ý bản thảo để tiến bộ hơn.
  • Hoàn thành được bản thảo đầu tay trong vòng 8 tuần.
Đăng Ký Học
Đã Học: 2 học viên
Bài Học: 4